Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Image
Tepas Industrier er sertifisert i henhold til Miljøfyrtårn.


En sertifisering i Miljøfyrtårn innebærer at vi er forpliktet til å målbevisst arbeide med miljøtiltak i hverdagen. Vi i Tepas Industrier har en godt definert miljøpolitikk med målbare mål og en miljøplan med tiltak for å nå målene. Vi etterstreber å arbeide etter gjeldende miljøkrav. Den nye produksjonshallen er koblet til fjernvarmeanlegg og overskuddsvarme. For eksempel er det overskuddsvarmen fra pulverlakkanlegget som varmer opp lokalet.


Tepas Industrier har kildesortering av alle typer avfall og har returordninger for avfall med godkjente gjenvinningsfirmaer.


Tepas Industrier har utarbeidet en egen innkjøpsveileder hvor miljøtiltak i forhold til miljømerking, miljøbevisste leverandører, miljøvennlige produkter og arbeidsmiljøvennlige maskiner er definert.
Miljøfyrtårn
Image
Image

Kontaktpersoner

Image

Stig Jørgensen

Daglig leder

900 44 992

stig.jorgensen@tepas.no

Image

Pål Wasa Johansen

Innkjøpsleder

402 10 723

pal.johansen@tepas.no

Image

Simen Hemstad

Produktutviklingssjef

456 03 667

simen.hemstad@tepas.no

Image

Ole Jørn Bekkelund

Produksjonsleder

911 16 445

ole.jorn@tepas.no

Image

Geir Harald Storsnes

Salg og Markedssjef

918 51 251

ghs@tepas.no

Image

Stine Aas Bolstad

Produksjonsplanlegger / Kvalitetsleder

952 34 904

stine.bolstad@tepas.no

Her finner du oss

icon