Sertifisering ISO

ISO sertifisering og kvalitetsstyringsystem

Tepas Industrier er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015


En sertifisering i ISO 9001:2015 innebærer at vi har stort fokus på kvalitet i alle ledd i organisasjonen. For å kunne ha en risikobasert tilnærming gjøres det gode registreringer, målbare prosesser og gode analyser. Analysene benyttes til å tatte risiko og faktabasert beslutninger. Kvalitetsmål, avvik og forbedringsarbeid er faste agendapunkter for å sikre en god forankring av kvalitet.


Kvalitetsstyringssystemet er et prosessorientert styringssystem med risikobasert tilnærming.


Kvalitetsstyringssystemet inkluderer blant annet: avvikssystem, internrevisjon, risikovurderinger, kontinuerlig forbedring, kontroll og styring av dokumenter, data og registreringer og ledelsens gjennomgang.
Iso sertifisering
Image
Image

Kontaktpersoner

Image

Stig Jørgensen

Daglig leder

900 44 992

stig.jorgensen@tepas.no

Image

Pål Wasa Johansen

Innkjøpsleder

402 10 723

pal.johansen@tepas.no

Image

Simen Hemstad

Produktutviklingssjef

456 03 667

simen.hemstad@tepas.no

Image

Ole Jørn Bekkelund

Produksjonsleder

911 16 445

ole.jorn@tepas.no

Image

Geir Harald Storsnes

Salg og Markedssjef

918 51 251

ghs@tepas.no

Image

Stine Aas Bolstad

Produksjonsplanlegger / Kvalitetsleder

952 34 904

stine.bolstad@tepas.no

Her finner du oss

icon